Vad framkallar stress

När man känner sig stressad är det oftast inte kraven i sig som gör att man känner som man gör. Det viktiga är att man finner en balans mellan krav och resurser. För att kunna hantera alla påfrestningar krävs det att man har tillräckligt med resurser. Man måste även har tillräckligt med stimulans i förhållande till sin egen kapacitet och förmåga. Så egentligen kan man säga att stress är en reaktion på obalans mellan krav och resurser.

Man kan alltså blir stressad och må dåligt efter ett tag om man känner att man inte har tillräckligt mycket resurser, kraft, tid och stöd. Man kan även känna att förmågan att hantera olika krav inte räcker till. Man kan även känna sig stressad om man inte har tillräckligt höga krav i förhållande till sina resurser. Om man till exempel känner att man inte har tillräckligt mycket meningsfulla uppgifter eller utmaningar i sitt liv. Detta brukar människor känna då de till exempel är arbetslösa under en längre tid.

Men vad är det då som framkallar stress? Ja, det är väldigt individuellt. Hur man hanterar och tolkar olika situationer beror mycket på vad man har varit med om tidigare i sitt liv, hur man fungerar som person samt vilka resurser man har för att hantera situationen.
Många uppfattar sitt arbete som stressande, man känner en stark press helt enkelt. Tempot i arbetslivet har ökat i takt med ny teknologi. Förr var man tillexempel inte tillgänglig på samma sätt som idag. Man kunde helt enkelt få lite tid för sig själv när man till exempel väntade på bussen eller liknande. Idag ringer mobilen titt som tätt.

Annat som kan framkalla stress är förhållandet i ens privatliv. Allt eftersom tempot i arbetslivet ökar gör att det blir mindre tid och ork kvar till privatlivet. Det kan kännas som om man inte har kontroll över sitt liv om man inte hinner umgås med sin familj och sina vänner. Eller om man inte hinner sköta ekonomin eller de löpande sysslorna i hemmet.
Många som drabbas av stress ställer även väldigt höga krav på sig själv, man sätter ribban lite väl högt. Många som ställer väldigt höga krav på sig själv är ofta väldigt engagerade i någon form av verksamhet och har svårt för att säga nej till utmaningar och uppgifter. Sådana människor ser ofta små misslyckande som tragedier och ger sig ingen tid för att återhämta sig. Istället arbetar de mycket hårdare ju högre krav de ställs inför.

Det är väldigt lätt att känna sig stressad när man känner att man inte har något stöd från sin omgivning utan måste klara allt själv. Bekymmer och svårigheter kan då leda till att man mår dåligt. Likaså kan man må dåligt om man känner att det man gör inte har någon mening. Man känner sig mest som ett kugghjul i en maskin. Känner man sig inte uppskattad för det man gör, eller känner att det man gör känns meningslöst tappar man till sist sitt engagemang och allt börjar kännas meningslöst.