Utbrändhet - Utmattningssyndrom

Vi människor är skapta på så sätt att vi ska klara av stress så längre vi får tillräckligt med tid för återhämtning. Skulle det vara så att denna balans mellan stress och återhämtning inte fungerar under en längre tid ligger vi allvarligt i riskzonen för att drabbas av kroppslig eller själslig sjuka. Påfrestningar under en längre tid kan alltså leda till utbrändhet, som även kallas för utmattningssyndrom. Detta kan leda till värk i axlar, nacke och rygg, man kan få sömnproblem eller ångest.

När balansen mellan stress och återhämtning inte fungerar börjar kroppen sända ut signaler om att stressen och pressen är för hög, ofta har det pågått en längre tid. När dessa signaler inte tas på allvar kommer det ofta med tiden en tilltagande trötthet och risken för att man hamnar i en depression ökar väsentligt.

Hur vet man om man är drabbad?

Symtomen för utbrändhet visar sig både fysiskt och psyksikt. De fysiska besvären kommer oftast först i form av värk i axlar, nacke och rygg. Man kan även känna ett obehag eller en smärta från bröstkorg eller hjärta eller så kan man få problem med magen.
Allt eftersom tiden går orkar man mindre och mindre. Man känner sig utslagen och väldigt trött efter kortare tids aktivitet.

De psykiska besvären visar sig ofta som sömnproblem vilket leder till att man ständigt är trött och man får svårt att koncentrera sig och minnas. Det är även vanligt att man upplever att den egna prestationen är försämrad och det skapar i sin tur skam- eller skuldkänslor.
Många som drabbas av utbrändhet känner sig känslomässigt utmattde och blir överkänsliga för all typ av stress. Fortsätter stressen trots allt kan det leda till attacker av ångest som i sin tur kan utveckla deprission.

Vad gör man åt utbrändhet?

Det viktigaste för att förebygga utbrändhet är att lyssna på signalerna från kropp och själ. Ju tidigare man blir uppmärksam på sina problem desto fortare kan man återhämta sig.
Regebunden fysisk aktivitet är något som minskar stress överhuvudtaget. Det är även viktigt att man tar regelbundna pauser när man tillexempel arbetar samt att man sover tillräckligt mycket. Man kan även tänka på att kraven man ställer på sig själv ska vara så realistiska som möjligt. Man bör ha klart för sig vad man kan, vill och orkar med för att minska och förebygga stress.