Stresshantering

När man talar om stresshantering talar man också om olika orsker till stress. Framförallt tre orsaker som är mest bidragande. Det är brist på egenkontroll, brist på stöd från omgivningen och brist på mening med det vi gör.
Kroppens reaktion på varje krav som ställs på den visas som stress som därför är en reaktion som är helt nödvändig och naturlig. Hur man reagerar på stress är väldigt individuellt. Utåt sett kan det synas på att man omedvetet drar upp axlarna, rynkar pannan eller biter ihop käkarna. Eller så kanske vi får en klump i halsen eller känner ett tryck över bröstet

Oavsett hur man än reagerar på stress ska man komma ihåg att det grundläggande vid stresshantering är att man helt enkelt ska inse att stressen inte orsakas av problemen i sig. Det är attityden man har, tolkningen man gör av vad som sker som är svaret på frågan om man blir stressad eller inte. Antingen får man förändra situationen eller så får man ändra sin inställning till den.

För att kunna hantera och komma rätta med den skadliga stressen måste man först bli medveten om de olika varningssignaler som kommer från kroppen och själen. Vi måste även blir medveten om vilka orimliga krav vi ställer på oss själva så många gånger. När man väl har blivit medveten om dessa saker gäller det att samla kraft och energi för att ta itu med det som är fel.
Det finns många olika sätt att komma ut ur den negativa stressen. Här nedan nämner vi några.

Med hjälp av avslappning blir det lättare att hitta sin inre balans. Man får lättare att lyssna på de signaler kroppen sänder ut. Man ska tänka på att det bara är en själv som kan förändra sitt liv, ingen annan. Fortsätter man göra saker man alltid har gjort kommer resultatet att vara detsamma. Därför är det viktigt att se samband mellan vad man gör och vilket resultat det ger och sedan ta fullt ansvar för de förbättringar och förändringar som måste göras.

Med hjälp av avslappningen kan man även bli medveten de varningssignaler kroppen och själen ger. Det gör också att man kan öka sin självkännedom och bli mer observant på sina stressreaktioner. Det är viktigt att ta smärta man eventuellt känner på allvar. Likaså om man jämt och ständigt är trött eller lättretlig. Det kan vara kroppens sätt att säga att något är fel. Kanske behöver man sakta ner lite, ta lite ledig eller ta itu med det som är fel.
Det är även då viktigt att försöka sätta sig själv lite högre. Prioritera sig själv, ge sig själv lite extra tid, just för att linda stressen. Det är viktigt att inte ta bort de sakerna man njuter av att göra och det som är roligt. Många väljer nämligen att ta bort saker ur sitt liv för att hinna med, och många gånger är det just dessa saker som tas bort. De viktigaste sakerna helt enkelt.

Att leva sundare och mer hälsosamt är också ett sätt att lindra den negativa stressen mes. Fysikt aktivitet, rätt kost och tillräckligt med sömn är några förutsättnignar som är nödvändiga för att kroppen ska kunna må bra. Man kan även träna sig i att tänka positivt och sluta älta självanklagelser och överkrav. Sådana negativa tankar kan absolut öka stressen och sänka prestationerna. Positiva tankar däremot har motsatt effekt.
När man känner sig stressad är det väldigt viktigt att man vågar säga nej till sådant man inte vill göra. Man kanske inte kan eller så har man helt enkelt inte lust. Det är viktigt att man kan lära sig sätta gränser för att inte sätta sig själv på pottan. Känner man dock att man har för mycket att göra kan det vara bra att delegera ut uppgifterna. Man behöver verkligen inte göra allting själv.

När man känner sig stressad känner man många gånger att man inte har tid med allt man känner att man bör göra. Att göra en tidsplanering kan då underlätta avsevärt. Man kan då lära sig att prioritera sina arbetsuppgifter beroende på hur viktiga de är. Det viktiga är ändå att inte skjuta upp något i framtiden. Skriv upp det som ska göras så att du minskar stressen genom att inte glömma bort det. Sedan är det viktigt att man håller sig till att göra en sak i taget.

Det finns många fler tips man kan ge som är bra att tänka på vid stresshantering. Allt är i botten väldigt individuellt. Det som funkar för en individ kanske inte alls känns bra för en annan. Men det alla kan tänka på är ändå att man ska inse att man duger precis som man är. Och att man ska vara lika tolerant mot sig själv som man är mot alla andra i ens omgivning.