Stress och alkohol

Många som har känt sig stressade någon gång har säkert också druckit alkohol för att slappna av. Att man använder alkohol för att slappna av beror på att alkohol har en tillfällig ångestdämpande effekt. Det kan åtminstone upplevas så. Många gånger upplever man att man blir lugnare av alkohol.
På lång sikt kan därför stress leda till ökad alkoholkonsumtion, som i sin tur leder till att man sover mindre och sämre samt har svårare att återhämta sig. Det är saker man inte alltid tänker på men som faktiskt blir effekter av det.

För att återhämta oss från det vi har tagit oss till för under dagen behöver vi vila och framförallt en natt med god sömn. Det blir än viktigare om vi lever i en stressad vardag. Och eftersom stress i sig påverkar vår sömn negativt bör inte alkohol användas som sömnmedel eftersom det också påverkar vår sömn negativt. Utan att vi vet ordet av det är vi mitt inne i en ond cirkel. Befinner man sig i en stressad situation bör man ta till andra medel än alkohol för att koppla av, avslappningsövningar till exempel är ett alternativ.

Alkohol har en sådan effekt att den bryter ner kroppen. Dessutom gör den att möjligheterna till en god återhämtning och läkning minskar. Alkohol har även en förmåga att försämra vår prestationsförmåga, vårt omdöme och vår reaktionsförmåga.
När kroppen bryter ner alkoholen påverkas vi av det också. Effekter som huvudvärk, trötthet och skakningar är effekter som kan komma i samband med nedbrytningen.

Att ständigt stressa och inte återhämta sig minskar hormonproduktionen i vår kropp. Hormonerna behöver vi för att reparera och bygga upp kroppen igen. Detta sker främst när vi sover. Då repareras och återuppbyggs kroppen och desto mer vi stressar desto viktigare blir återuppbyggnadsprocessen. Sover vi då dåligt på grund av att vi stressar och kanske än värre dricker alkohol för att försöka bli lugnare blir denna återuppbyggnadsprocess åsido satt.

Kort sagt, Alkohol för att dämpa stressen och känna sig lugnare gör att vi lättare hamnar i en ond cirkel. Använd något annat medel än alkohol för att varva ner. Tillexempel avslappningsövningar!