Behandling av stress

Det första man ska göra i behandlingsväg när man pratar om stress är att ta signaler från kroppen och själen på allvar. Man ska framförallt försöka få balans i livet, sovara ordentligt så man får tid till att vila sig och fundera eller hur man kan ändra på den situation man befinner sig i. Ändra på situationen är viktigt för att kunna få bukt med det som orsakat stressen.

Går det däremot så långt att man ofta känner sig stressad och om man får stressreaktioner i form av sömnproblem, ångest eller hjärtklappningar bör man istället söka sig till en läkare. Ju tidigare man får hjälp desto snabbare kan man börja må bra igen och även slippa svåra sjukdomar.

För att vara en behandling låter detta väldigt enkelt. Men att blir frisk från sin stress är en resa som består av flera olika steg. Ofta krävs det flera olika förändringar i livet och även olika behandlingar för att man ska blir helt återställd. Man brukar tala om tre faser; Omhändertagande, återskapande av resurser och rehabilitering.

Omhändertagande

När man är stressad, och framförallt när man har ett stressammanbrott är det väldigt viktigt att man får stöd och förståelse för hur man mår. Man måste bli ordentligt omhändertagen. Många som går till läkaren blir ofta sjukskrivna trots att de vill tillbaka till sitt jobb så fort som möjligt. Men ibland är det väldigt nödvändigt med en sjukskrivning för en kortare eller längre tid. Det kan också vara så att man får medicin mot till exempel sömnsvårigheter, ångest eller deprission.

Återskapande av resurser

Denna fas handlar om att man måste försöka få kroppen och själen i balans igen på flera olika sätt. Många blir rekomenderade att ägna sig åt försiktig fysisk träning av olika slag så som sjukgymnastik, kroppskännedom, andningsträning eller avslappningsövningar. Värme, massage eller andra kroppsbehandlingar kan också lindra och hjälpa till att bli fisk.
Andra kanske behöver gå i psykoterapi för att bli bättre. Kognitiv beteendeterapi har visat sig fungera bra när det gäller ångest, oro eller sömnstörningar. Genom kognitiv beteendeterapi får man hjälp med att förstå sambandet mellan hur man har levt och varför man blivit sjuk. Samtidigt kan få lära sig hur man kan hantera sin stress på ett bättre sätt.

Rehabilitering

Den sista fasen handlar om att rehabiliteras. För att bli frisk måste man få tillbaka sin lust och förmåga. Många gånger behöver man få praktiskt hjälp av en socioterapeut till exempel. Det är viktigt att få tillbaka sin kreativitet och lust utan att känna några krav på att prestera något.

För att bli frisk från sin stress och sin stresskollaps kan ta lång tid och man kan må väldigt dåligt under tiden. Men man blir frisk så småningom. Ett riktmärke är att det brukar ta mellan 6 månader och 2 år att blir frisk och därtill brukar det även krävas en hel del professionell hjälp.
Det bästa man kan göra när man har blivit frisk för att undvika att bli sjuk igen är att känna igen signalerna från kroppen och själen och försäka bromsa i tid. Med hjälp av de kunskaperna man skaffar om både sig själv och om stress när man är sjuk gör att man kan försöka leva ett mer harmoniskt liv och ta bättre hand om sig själv.