Avslappning

Avslappning tros vara naturens egen medicin, men medför även många andra positiva effekter. Avslappning ger vila och återhämtning, sparar energi, ger större möjligheter till självinsikt, självkontroll och självpåverkan. Avslappning innebär en minimal spänningsnivå i all muskulatur i kroppen. Den muskulära avslappningen ger också en mental avslappning, ett tillstånd av lugn, säkerhet och trygghet.

Avslappning är en effektiv metod för att reducera stressreaktioner. Avslappning kan ses som naturens egen lugnande medicin, den leder till ett utnyttjande av resurser som finns inbyggda hos varje människa. För att kunna genomföra avslappningen krävs en viss kunskap om kroppen och dess reaktionsmönster vid stress och påfrestningar. Det krävs också att man tar avslappningen på allvar och tränar regelbundet.

Ofta spänner man för många muskler, man blir lätt trött och irriterad och prestationerna försämras. Några av de fördelar med avslappning är att man lär sig hushålla med sina resurser och undviker onödig uttröttning. Man får lättare att återhämta sig efter fysisk ansträngning. Ytterliga några fördelar är att förebygga besvär och lindra värk som uppstått på grund av att olika muskler ligger på för hög spänningsnivå. En annan fördel är att man kan hitta och känna igen den spänningsnivå där man fungerar bäst och man kan lära sig att kontrollera sin spänning inför krävande situationer så som en tentamen, tandläkarbesök eller en idrottsprestation. Varje människa har en grundspänningsnivå som i bästa fall är låg utan överspänningar som sliter i onödan, både fysiskt och psykiskt. En viss mental och muskulär spänning är nödvändig för att man ska fungera. Grundspänningsnivån är den vardagsnivå man bör ha för att hålla upp kroppen och fungera mentalt. Varje krav som kräver att man tar i lite extra eller tänker till lite extra ger ett spänningstillägg. Det här spänningstillägget är viktigt och positivt till en viss grad. Det gör att man blir muskulärt laddad och mentalt alert.

Avslappningsträning

Begreppet avslappningsträning används för att man ska ge sig tid till övning för att kunna slappna av. Träningen innebär inte någon form av viljeansträngning, utan det handlar om att lära sig känna igen och kunna ta emot avslappningen. Ju mer man tränar desto snabbare uppnår man en djup avslappning och de positiva mentala effekterna stanna kvar allt längre. Alla kan lära sig detta men inlärningstiden är mycket individuell. Avslappningsträning ger också en positiv effekt på den dagliga spänningsnivån. Man lär sig att snabbt kunna hitta en spänningsnivå som är lagom för att vara tänd och inte spänd. Till en början kan avslappning vara svårt. Man måste räkna med att det tar olika lång tid för var och en innan de positiva effekterna märks. Både kropp och själv måste få tid att hitta sitt avslappnade tillstånd. I ett avslappnat tillstånd är hjärtats och andningens rytm långsam och regelbunden. Blodtrycket är lågt och musklerna avslappnade. De inre organen har tillräckligt med näringsämne och blodtillförseln är god. När vi är avslappnade frigörs endorfiner som påverkar vårt humör och ger oss en känsla av välbefinnande. Avslappning är inte enbart ett kroppsligt tillstånd, utan även ett sinnestillstånd. När sinnet är lugnt slappnar kroppen av. När både kroppen och sinnet är avslappnade, som när vi sover djupt, kan kroppen hålla sig frisk genom att bygga upp immunförsvaret och laga skador på vävnader.